Information

Lejebetingelser

Lejebetingelser og praktiske oplysninger

1. Fælles betingelser

Reservation og Betaling
Når du modtager et tilbud fra os, vil produktet blive forhåndsreserveret til dig i 2 dage.

Lejeperiode
Såfremt andet ikke er aftalt, og skriftligt bekræftet, starter Lejemålet kl. 9.00 på lejedagen og slutter kl. 9.00 den følgende dag.

Fremleje er ikke tilladt.

Fejl og mangler ved det lejede.
Ved afhentning hhv. levering gennemgås udstyret, og evt. fejl meddeles straks til udlejer. Hvis kunden ikke gør opmærksom på fejl eller mangler ved udstyret, betragtes dette som i fuld funktionel og fejlfri stand.
Det lejede skal altid leveres tilbage i samme stand som det modtages.

Lejers ansvar
Lejer står til ansvar for alt hærværk, tyveri, samt overbelastning af det lejede.

Lejer henter selv
Afhentning og returnering ved lejer skal ske i lukket vogn (trailer eller bil), og er for lejers egen risiko. Lejer står selv for af og pålæsning, og er ansvarlig for at medbringe grej til fastgørelse i bil/trailer.

Lejemålet starter kl. 9.00 og slutter den efterfølgende dag kl. 9.00 – såfremt udstyret ikke er udlejet hhv. dagen før og/eller dagen efter, kan det i hvert enkelt tilfælde, aftales at afhentning kan ske aftenen før og/eller returnering kan ske senere end kl. 9.00.

For Softice- og Slushicemaskiner, som kræver rengøring og desinfektion hos udlejer inden næste udlejning, skal returnering ske senest en time før lejemålets aftalte afslutning, således at dette kan ske inden næste lejeaftale begynder.

Udlejer leverer og afhenter
Såfremt vi skal levere og afhente, skal det sikres, at er 1 “stærk” mand til assistance, at der forefindes strøm indenfor 20 meter fra opstillingsstedet samt at der kan køres i bil frem til det ønskede aflæsningssted. De lejede effekter kan, hvis der kan køres med palleløfter (for softice­mas­kiner på hjul) af udlejer transporteres frem til brugsstedet.

 

2. Specielt for Hoppeborge og puder

Lejers ansvar
Lejer står til ansvar for al hærværk, tyveri, samt overbelastning af det lejede.

Under brug SKAL lejer sørge for at:

1. Der skal ALTID være en ansvarlig voksen, der holder opsyn og styrer hoppeborgen.
2. Det er strengt forbudt at.
* .. bære fodtøj i hoppeborgen.
* .. klatre og hænge på siderne.
* .. sidde på puden foran hoppeborgen.
* .. medbringe slik, mad, drikkevarer eller legetøj i hoppeborgen.
3. Tagfat og andre vilde lege bør ikke accepteres i borgen.
4. Ved stærk blæst og regn, skal aktiviteten indstilles af hensyn til sikkerheden.
5. Brugen af hoppeborgen er på eget ansvar.

Brugen af forlystelsen sker på eget ansvar.

Forholdsregler inden opstilling.
Det påhviler lejer at sørge for, at pladsen hvor hoppeborgen skal opstilles, er plan og ryddet for eventuelle skarpe genstande og dyre ekskrementer før opstillingen.
Hoppeborgen skal fastgøre vha. de medfølgende barduner og pløkke.
Lejer skal altid følge den af udlejer udleverede vejledning

Da vi jo bor i Danmark, kan det forekomme, at Hoppeborge er våde ved udleveringen, men hvor det er tidsmæssigt muligt, vil vi sørge for tørring af våde borge inden udleveringen. Er hoppeborgen våd ved udleveringen, kan den med fordel sætte op i god tid, så sol og vind tørrer den. Evt. kan den tørres af.

Sammenpakning
Borgene skal sammenpakkes og placeres på den vogn de leveres på, inden returnering/afhentning.
Hoppeborge må ikke stå ude om natten, men skal pakkes sammen og placeres hvor de ikke udsættes for vind og vejr, inden duggen falder.

Hoppeborge skal så vidt muligt være helt tørre når de pakkes sammen, men da vi jo bor i Danmark er dette jo ikke altid muligt, men forsøg gerne at være forudseende. Inden sammenpakningen skal borgen fejes/ryddes for evt. sand blade eller andre “efterladenskaber”

Forholdsregler ved nedtagning.
Luftpumpen slukkes ca. 30 min. før selve sammenpakningen af hoppeborgen påbegyndes.
Når luften næsten er løbet ud, foldes overdelen og forparti mod midten, og hhv. højre og venstre tredjedel folder ind over midten, således at hoppeborgen kan rulles sammen fra fronten og luften samtidigt presses ud.
Surringsremmen spændes om borgen. Pløkke, barduner og pløkhammer lægges i den medfølgende pose.
Den sammenpakkede borg placeres igen på vognen den blev leveret på.

Offentlige arrangementer
Vi har synsbog på de fleste af vores hoppeborge til arrangementer med offentlig adgang, hvortil der altid kræves polititilladelse. Vi er altid behjælpelig med fremskaffelse af denne.

Check beskrivelsen for den enkelte borg, om den er til brug ved offentlige arrangementer.
Ansvarsforsikring medfølger alle borge, også til lukkede arrangementer.

2. Specielt for Soft- og Slushicemaskiner

Lejer henter selv
Maskinen er fra udlejers side desinficeret og klar til brug, og skal ved afleveringen være rengjort. Rengøringen sker ved at gennemskylle maskinen med varmt vand.

Afhentning og returnering ved lejer skal ske i lukket vogn (trailer eller bil), og er for lejers egen risiko. Lejer står selv for af og pålæsning.
Maskinen skal transporteres opretstående, og må under ingen omstændigheder lægges ned. Skulle dette alligevel ske, må maskinen ikke tændes før den har stået i ro i min. 3 timer.
Lejemålet starter kl. 9.00 og slutter kl. 9.00 den følgende dag- såfremt maskinen ikke er udlejet hhv. dagen før, kan der i hvert enkelt tilfælde, aftales afhentning aftenen før.

For Softice- og Slushicemaskiner, som kræver rengøring og desinfektion hos udlejer inden næste udlejning, skal returnering ske senest en time før lejemålets aftalte afslutning, således at dette kan ske inden næste lejeaftale begynder.

Udlejer leverer og afhenter
Softicemaskinen er fra udlejers side desinficeret og klar til brug.

Fremleje er ikke tilladt.

Lejers ansvar
Lejer står til ansvar for al hærværk, tyveri, samt overbelastning af det lejede.

Under brug SKAL lejer sørge for at:

1. Der skal ALTID være en ansvarlig voksen, der holder opsyn og softicemaskinen.
2. Der ikke tilsættes andet end softicemix i maskinen, da dette vil kunne beskadige denne.
3. Læse og følge den medfølgende vejledning

Forholdsregler inden opstilling.
Det påhviler lejer at sørge for,
at softicemaskinen kan køres frem til opstillingsstedet.
at der er strøm indenfor rækkevidde.
at softicemaskinen ikke må anvendes udendørs (i telt anses ikke som udendørs)

Forholdsregler ved nedtagning.
Efter brug tappes overskydende softicemix af maskinen.

Afbestilling:
Ved afbestilling senere end  7 dage før lejemålets start hæfter lejer for den fulde leje, medmindre der findes en anden lejer.

Comments are closed.